2014_Sokol_Suchdol_B_OP.JPG (1003796 bytes)

Zadní řada zleva - Renata Paříková, Hana Plachá, Hana Kopečková, Zdenka Čechová, Vladislava Smrčenská, Hana Hlínová

Dolní řada zleva - Alena Bálková, Yveta Škramlíková,Kateřina Hanušová, Alena Růžičková